masos del maestrat

Les Solanes

Terme municipal: Ares. Situat a 850 metres d'altura. Fotos març-2005.