masos del maestrat

Mas de Jovaní

Terme municipal: Morella. Situat a 955 metres d'altura. Fotos maig-2005 la primera, juliol-2013 les dos següents.