masos del maestrat

La Montalbana

Terme municipal: Ares. Situat a 780 metres d'altura. Fotos març-2005.